Fijnstof grafieken (Meer dynamische grafieken zijn in ontwikkeling.)

Alle tijden zijn UTC(GMT). Voor Nederland moet je een uur toevoegen tijdens de wintertijd (12uur is dan 13uur) en 2 uur tijdens de zomertijd.

De luchtvochtigheidsgrafiek (rechts) kan helpen verhoogde meetwaardes beter te verklaren. Bij een LV hoger dan 70% kan de meting een aanzienlijk hogere waarde aangeven. De oorzaak daarvan is dat fijnstofdeeltjes met waterdamp omgeven zijn waardoor ze als groter worden gemeten. Ook kunnen zeer kleine waterdruppels zelf onterecht als "fijnstof" gedetecteerd worden.

Periode: 1 dag

1 dag PM2.5
1 dag PM10
1 dag Luchtvochtigheid

Periode: 1 week

1 week PM2.5
1 week PM10
1 week Luchtvochtigheid

Periode: 1 maand

1 maand PM2.5
1 maand PM10
1 maand Luchtvochtigheid

Periode: 1 jaar

1 jaar PM2.5
1 jaar PM10
1 jaar Luchtvochtigheid